Bæredygtigt byggeri – generation 2

Bæredygtigt byggeri – generation 2 header image 1

Om bloggen

Bæredygtigt byggeri er et spændende, omfattende og for mange også uoverskueligt begreb. Vi driver denne blog for at bidrage – og få jer andre til at bidrage – til debatten om dette flygtige begreb i forhold til byggeriet. Der er utroligt mange erfaringer, holdninger og følelser involveret som fortjener at blive hørt. Derfor denne blog. 

Med udgangspunkt i vore forskellige konkrete erfaringer vil vi her på bloggen udfordre, problematisere, konkretisere, perspektivere og filosofere over en lang række områder indenfor bæredygtighed i relation til byggeri.  

 

 

 

 

 

 
Vi er nu tre der står bag bloggen. Fællestræk for os alle er, at vi arbejder specifikt med udvikling af bæredygtigt byggeri i COWI. Stadig strammere energiregler, optimering af indeklimaet, integration af vedvarende energi, nye bæredygtighedscertificeringsordninger, nye tilgange til integreret og holistisk design, bæredygtige materialer, totaløkonomiske analyser mv. er alle aspekter vi arbejder med i vores daglige arbejde med bæredygtigt byggeri i COWI.

Niels Varming

Niels Bruus Varming
Jeg er en helhedsorienteret bæredygtighedsingeniør, som brænder for at lave løsninger, der belaster miljøet og naturen mindst mulig. Mit arbejde som rådgiver bringer mig i kontakt med en lang række problemstillinger i forhold til bæredygtigt byggeri, blandt andet gennem at jeg er en af de første i Danmark, der er blevet uddannet i LEED certificering, som er en af de mest udbredte certificeringsordninger til bæredygtigt byggeri. 

Jeg har desuden deltaget i COWIs interne uddannelse i Conceptual Engineering, som er et forløb der skal styrke vores kompetencer i kommunikation, samarbejde og idégenerering. 

Niels Bruus Varming er født i 1977 og uddannet Diplomingeniør, bygning i 2002 og Civilingeniør i 2004, begge dele fra DTU. Uddannet LEED AP i 2008. Desuden med i gruppeledelsen for DANVAK gruppen Integreret Energi Design og censor på DTU. 

Morten Buus

Morten Buus

Morten Buus
I en byggesag brænder jeg mest for de tidlige faser og konceptudvikling. Det er her de vigtigste beslutninger
bliver taget og her muligheden for at påvirke et projekt i den rigtige retning er størst. Jeg er glad for at der efterhånden er udbredt forståelse af at et energirigtigt byggeri per definition ikke er lig med et bæredygtigt byggeri. Bæredygtigheden rummer langt flere og lige så vigtige aspekter. For mig er det vigtige, at et byggeri som helhed udgør en god historie og ikke kun de enkelte delområder. Som en del af den gode historie er jeg af den holdning, at der også skal være en fornuftig balance mellem de økonomiske investeringer og den reelle miljø- eller samfundsmæssige værdi. Og så hænger bæredygtighed for mig også rigtig meget sammen med kvalitet og holdbarhed, både teknisk og arkitektonisk. 

Morten Buus er født i 1981 og uddannet Civilingeniør i energi og indeklima fra Aalborg Universitet i 2006. Uddannet BREEAM International assessor i 2009. 

Maja Nørgaard

Maja Nørgaard

Maja Nørgaard Brandt
Jeg har arbejdet både i arkitektfaget og ingeniørfaget siden jeg dimitterede som civilingeniør i arkitektur og design. Altså er jeg en af de mere ‘bløde’ ingeniører, som oftest arbejder med den tværfaglige konceptudvikling i de tidlige designfaser. Dette vil også præge mine indlæg her på bloggen, som for en stor dels vedkommende vil blive ud fra et synspunkt om, at tværfaglighed er kernen i udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger. 

Jeg er en af de første 11 certificerede Cradle to Cradle rådgivere i Danmark (alle fra COWI), og jeg har derfor fokus på at omsætte dette koncept til innovative løsninger i designfasen, hvilket sandsynligvis også vil præge mine indlæg. 

Maja Nørgaard Brandt er født i 1980 og uddannet Civilingeniør i Arkitektur fra Aalborg Universitet i 2007. Uddannet Cradle to Cradle rådgiver i 2009.