Bæredygtigt byggeri – generation 2

Bæredygtigt byggeri – generation 2 header image 1

Er placering og transport en del af en bygnings bæredygtighedsprofil?

maj 12th, 2011 by Maja Nørgaard Brandt · 2 kommentarer · Bæredygtigt byggeri

Efter jeg var på DGNB-kursus i sidste uge har jeg tænkt meget over om placering og transport skal være en del af en bygnings bæredygtighedsprofil. DGNB har valgt at det ikke skal indgå i bygningens karakter, mens LEED og BREEAM begge tager placeringen og adgangen til offentlig transport med i karakteren for bygningen. Argumentet hos DGNB er at grunden ofte er valgt på forhånd og at man ikke har nogen synderlig indflydelse på de ting der ligger heri. Argumentet for at de skal inkluderes, er, som jeg vil uddybe nedenfor, at energi til transport spiller en meget stor rolle for den samlede miljøbelastning for en bygning.

Ecogeek har en artikel på deres hjemmeside om at en typisk forstadsbebyggelse i USA bruger omkring 45 % af deres energiforbrug på energiforbrug i hjemmet og 55 % på transport. Dette er et gennemsnit for samtlige forstadshuse i USA, hvorfor det nok ikke er direkte overførbart til Danmark. Man må forvente at amerikanerne kører længere til arbejde, har større biler og måske også dårligere isolerede huse. Men det er nu alligevel interessant at kigge på disse tal, især når moderne huse er markant mere energieffektive som følge af strengere krav i bygningsreglementet. Så selv hvis vi minimerer vores energiforbrug i bygningen, vil vi stadig have en markant miljøbelastning. Hvis vi bruger tallene ovenfor og siger at vi kan halvere energiforbruget til hjemmet (formodentlig ikke meget mere, for der er computere, hårde hvidevarer og meget mere som ikke har noget med bygningen at gøre), vil det betyde at det samlede energiforbrug falder til 77,5 %. Det vil endda kræve en rigtig, rigtig god bygning.

co2-guide.dk kan man beregne sit eget CO2-aftryk og forsøge at forbedre på det. Det er i denne sammenhæng meget aktuelt at kigge på, da CO2-udledningen fra transport og bygninger er adskilt. Mit eget forbrug fordeler sig således:

 • Elforbrug: 0,5 tons
 • Varmeforbrug: 0,89 tons
 • Transport – bil: 3,2 tons

Min CO2-udledning fra transport er altså 2,3 gange større end den jeg bruger på at varme mit eget hus op og alt det el jeg bruger. Og jeg bor i et gammelt gasbetonhus!

Når man ser tingene i dette perspektiv har jeg svært ved at se at man skal ignorere placering og transport fuldstændig i vurderingen af bæredygtighed, hvis man vil gøre det det holistisk og fuldtdækkende.

Se i øvrigt også disse to artikler:

Location Efficiency The Energy Impact of Where We Build

Driving to Green Buildings The Transportation Energy Intensity of Buildings

Tags: ·····

2 kommentarer indtil videre ↓

 • Jesper L

  Diskussionen af hvor vidt man i planlægningen af et byggeri skal tage højde for dens placering af hensyn til den miljøbelastning som beboerne afstedkommer til og fra arbejde er selvfølgelig en smule relevant. Dog må man sige at aktualiteten virker lidt fjollet, da folk ofte skifter job. Og man kan vel ikke flytte huset derhen? (endnu)

  Vil den diskussion dermed afføde, at husene skal være transportable? Kunne man udvikle letvægtshuse (ikke campingvogne) som kan flyttes og samtidig fjerne ejendomsretten og istedet indføre fleksible områder hvor folk kan placere deres hus? Er det for skørt – eller for fremsynet???

 • Niels Varming

  Fedt debatindlæg, tak for det! Det er naturligvis vigtigt med transporten til og fra bygningen, men ofte er disse ting givet på forhånd og selv om vi arbejder intensivt med at bygge bygninger og byer med blandet anvendelse, vil der stadig være nogle der kører ind til dette område langvejs fra, ligesom der vil være nogle der vælger at arbejde væk fra området.

  En tvungen hjemmearbejdsdag om ugen vil formodentlig være bedre i forhold til CO2 end at opføre bygningen som bygningsklasse 2020.

Skriv en kommentar